Ψυχοθεραπεία

"Υπάρχει μια ρωγμή σε όλα. Από εκεί που μπαίνει μέσα το φως."
 • Αντιμετώπιση κατάθλιψης

 • Διαχείριση άγχους και φοβιών

 • Δυσκολίες διαπροσωπικών σχέσεων

 • Διαχείριση αλλαγών

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση

 • Χαμηλή αυτοπεποίθηση

 • Διατροφικές διαταραχές

 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD)

 • Διαταραχή μετατραυματικού στρες

 • Θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

 • Θέματα ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας

 • Διαχείριση πόνου

 • Διαχείριση μετατραυματικού άγχους 

 • Εξαρτήσεις

 • Διαταραχή ελλειματικής προσοχής (ADD)

 • Κρίσεις πανικού

pexels-johannes-plenio-1114883_edited.jp

  Life Coaching

"Το Life coaching είναι η γλώσσα της αλλαγής και της εμπειρικής μάθησης."

Επίτευξη στόχων

Δημιουργία πλάνου δράσης

Τεχνικές κινητοποίησης

Αναβλητικότητα

Αλλαγή συνηθειών

Χαμηλή αυτοπεποίθηση

Αυτογνωσία

Αποτελεσματική επικοινωνία

Τεχνικές επικοινωνίας και παρουσίασης

Θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Προετοιμασία συνεντεύξεων

Αλλαγή καριέρας

Διαχείριση άγχους

Ισορροπία καριέρας | προσωπικής ζωής

Τεχνικές ενσυνειδητότητας (mindfulness)

Υoga σε ενεργειακά κέντρα (chakras)

Ψυχοθεραπείας

 • a

Life Coaching

 • a